Quản lý nhóm

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách để quản lí các nhóm trong tổ chức của mình.

Vào " Quản lý nhóm" trên giao diện trang chủ

Tại đây bạn có thể dùng các tính năng như

Tính năng tìm kiếm nhóm:

Tính năng Nhóm tất cả thành viên:

Lưu ý: Nhóm mặc định của tổ chức luôn bật tính năng này và không thể tắt

Tính năng Vô hiệu hóa nhóm:

Tính năng tạo nhóm mới:

Tìm hiểu thêm về cách tạo nhóm

Lỗi nè

GapoWork - Nền tảng giao tiếp dành cho
doanh nghiệp và tổ chức

Đăng ký ngay để sở hữu bộ giải pháp giúp tăng hiệu quả
kết nối và nâng cao hiệu suất đội ngũ!

Thu hẹp khoảng cách, mở rộng tầm nhìn
với GapoWork

Ứng dụng GapoWork đã có mặt trên:

Google Play App Store